Τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 Κρεκούκια Δήμητρα
2 Σαμόγλου Χρήστος
3 Πιτσιλή Ευφροσύνη
4 Μαντζανάς Γεώργιος
5 Μαρδακιούπη Κατερίνα
6 Παπασπύρου Χρήστος
7 Χατζηαντωνίου Καλλιόπη
8 Καλαντζής Αθανάσιος
9 Μπίλια Γεωργία
10 Πετειναρέλη Ανδρομάχη
11 Χρονοπούλου Θεοφανία
12 Πατσοπούλου Δήμητρα
13 Προκαλάμου Αντωνία
14 Παναγιωτόπουλος Ξενοφών
15 Τζάμαρος Ιάκωβος
16 Χρηστάκος Σταύρος
17 Πολιανίτου-Θεοδώρου Ειρήνη
18 Δαρδαμάνη Παρασκευή
19 Ζερλεντές Παντελής
20 Χατζηλιάδης Γιώργος
21 Βελεγρής Στυλιανός
22 Κογκάλη-Κούρτη Καλλιόπη
23 Βλαχανδρέας Γεώργιος
24 Δημητρακοπούλου Παναγιώτα
25 Χατζηθεοδώρου Ιωάννα
26 Ζερβάκη Καλλιόπη
27 Κουρεμέτη Σοφία
28 Βοσίνης Ανδρέας
29 Γεωργακά-Ζερμιώτη
30 Ζάρδας Γιώργος